Skip to content

Дсту гост 1135 2007

Скачать дсту гост 1135 2007 doc

Electromagnetic compatibility EMC — Part ГОСТ —89 Картон обувной и детали обуви из. ГОСТ —79 Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви.

Нормативні документи ІДС БУДСТАНДАРТ. Класифікація Мінрегіону України в галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів. ДСТУ ГОСТ Взуття домашнє і дорожнє. Загальні технічні умови (ГОСТ , IDТ). На цей час ми не гарантуємо наявність. Замовити ДСТУ ГОСТ Питання про нормативні документи (ДСТУ, ДБН, норми тощо). Чи є можливість придбати один окремий документ (ДСТУ тощо) в електроному або друкованому вигляді?  Чи можна користуватися скасованими стандартами (ДСТУ, ГОСТ, нормами тощо), та чим користуватись, якщо немає стандарту на заміну скасованого?

Скасованим стандартом можна користуватись виключно як інструкцією або довідковими матеріалами без посилання на них у технічній, юридичній тощо документації, яку готує виробник (підприємство). ДСТУ ГОСТ Взуттядомашнєідорожнє. Загальнітехнічні умови. (ГОСТ–,IDT). ДСТУ ГОСТ Взуття.  ДСТУ ІSO Взуття.

Методвипробуванняверхуіпідкладки щодопроникненняфарби. (ІSO , IDT). ДСТУ ІSO Взуття. Методвипробуваннящодоводотривкості верху. Ме-тод виявлення Staphylococcus aureus ДСТУ –95 (ГОСТ –95) Шампуні та піномийні засоби. Метод обліку вмісту дріжджів і виявлення Candida albicans ДСТУ –95 (ГОСТ –95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Ме-тод виявлення Pseudomonas aeruginosa ДСТУ –95 (ГОСТ –95) Шампуні та піномийні засоби.

Мікробне забруднення. Ме-тод виявлення бактерій Escherichia coli ДСТУ –96 (ГОСТ –97) Шампуні та піномийні засоби.  6. ДСТУ 13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА. Виробник гарантує відповідність якості косметичного крему вимогам цього стандарту в разі дотримання споживачем наведених у розділі 12 умов транспортування та зберігання.

ДСТУ ПЕРЕДМОВА. 1 РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач», Державне підприємство «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», Корпорація «Укрвинпром» РОЗРОБНИКИ: А.

Авідзба, д-р с-г. наук; М. Агафонов; Р. Білан; В. Гержикова, д-р техн. наук; В. Гончаренко; Т. Горбова; О. Дернова; В. Загоруйко, д-р техн. наук; Н. Кравченко; І. Кречетов, канд. техн. наук; Ю. Огай, канд. техн. наук; Ю. Ольховий; О. Палєха, канд. с-г. наук; Л. Стрельницький; Н. Толстенко, канд. техн. наук; В. Фуркевич, канд. техн. наук; А. Яланецький, канд. техн. наук.  Загальні технічні умови ДСТУ ГОСТ Пляшки скляні для харчових рідин.

Загальні технічні умови. Видання офіційне. 1. ДСТУ, ГОСТ, ГОСТ Р.  ДСТУ ЕN (ЕN , IDТ) Національний стандарт України. Сталі. Визначення й класифікація. ДСТУ ЕN (ЕN , IDТ) Национальный стандарт Украины. Стали. Определение и классификация. Найменування документа (укр.) ДСТУ ГОСТ Взуття домашнє і дорожнє. Загальні технічні умови (ГОСТ , IDТ). Дата початку дії. Дата прийняття. Статус. Діючий.

На заміну. ГОСТ Затверджуючий документ. Наказ від № "Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів". Вид документа. ДСТУ (Державний Стандарт України). Шифр документа. Розробник. ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості. 4. Надати чинності в Україні зміні до міждержавного стандарту, розробленій Україною і прийнятій на му засіданні Міждержавної Ради, з 1 січня р.  Сосуды, работающие под давлением.

| | | Клапаны предохранительные. Требования | | |безопасности | |-+-ГОСТ |Обувь домашняя и дорожная. Общие технические| | |условия | |-+-ГОСТ |Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением.

| | |.

fb2, djvu, djvu, doc